Venstre i Vejen kommune
 
 
 

VENSTRE HAR BRUG FOR OPBAKNING!

Af Morten Thorøe


"Vi er kommet godt i gang med byrådsarbejdet i 2023. Jeg tror mange tænkte, at det var rart med en frisk start efter året 2022, som blevet et helt anderledes år end de fleste af os havde forventet. Krig, økonomisk usikkerhed og eksploderende energipriser gjorde året til en stor udfordring for os alle. Det gjaldt selvfølgelig også for Vejen Kommune.


Desværre ser det ud til at også 2023 og årene fremover bliver præget af en langt større usikkerhed på det økonomiske område og i international politik. Denne usikkerhed får også stor indflydelse på både den daglige drift af Vejen Kommune og de politiske prioriteter i de kommende års byrådsarbejde. Den nye regering har forsøgt at adressere mange af de udfordringer, som vi som samfund står over for i regeringsgrundlaget.

 
 

I efteråret fik vi endelig udskrevet valg. Jeg tror vi alle trængte til at få renset luften efter mere end 3 års socialdemokratisk, magtfuldkommen ledelse af landet. Desværre slap vi ikke af med Mette Frederiksen, som fik et stærkt mandat fra vælgerne til at fortsætte som statsminister. Personligt har jeg altid haft det meget stramt med statsministeren, specielt efter minkskandalen og hendes ulyst til at påtage sige ansvaret for at det kunne gå så galt.


Der er sagt og skrevet meget om regeringsforhandlingerne, løftebrud og den nye SVM-regering. Hvis man skræller alt polemikken bort, synes jeg at vi står tilbage med et fornuftigt resultat for Venstre. Der er selvfølgeligt indgået mange kompromisser mellem partierne, men vi har formået at dreje Danmark i en mere borgerlig retning end valgets resultat i grunden tilsagde. Nu skal vi sikre at de gode intentioner i regeringsgrundlaget omsættes til konkrete initiativer, der skaber mere frihed og flere mulighed for danskerne. Efter at have set de første politiske aftaler og resultater er jeg efterhånden overbevist om, at beslutningen om at deltage i SVM-regeringen var den rigtige. Lad os give nu give regeringen en chance for at bevise, at den kan bringe Danmark fremad. Og lad os give vores parti en chance for at vise, at det var rigtigt at gå med i regeringen. Efter at have hørt på, hvad Enhedslisten og Alternativet vil med vores landbrug eller have set, hvordan det ene blå parti efter det andet er gået op i limningen er jeg blevet helt overbevist om Venstres regeringsdeltagelse var det rigtige valg i en svær situation.


Den nye regering kommer helt sikkert til at skabe masser af travlhed for det kommunale Danmark i det kommende år. Vi får travlt med at realisere alle planerne fra regeringsgrundlaget. Jeg nævner her blot de store planer på socialområdet og nytænkning af vores beskæftigelsesindsats. Også på det grønne områder får vi nok at se til med endnu større nationale ambitioner på klima, energi og natur.

Det økonomiske udgangspunkt for 2023 var meget snævert. Den demografiske udvikling med flere børn og ældre presser Vejen Kommunes budgetter. Så der var behov for at prioritere benhårdt imellem de forskellige velfærdsområder i forbindelse med budgetforhandlingerne. Jeg synes dog, når alt kommer til alt, at vi stadig kan være vores serviceniveau bekendt i Vejen Kommune. Vi krydser 3 mia. kr. i omsætning i 2023, hvilket er rekordhøjt. At prioritere bliver også et vilkår, når vi går i gang med se på kommunens budget for 2024. Der kommer ingen gaver fra staten.


I Venstres byrådsgruppe har vi altid taget fat på de opgaver og udfordringer, som vi har stået overfor. Det har vi også tænkt os at gøre i løbet af det kommende år. Jeg håber, at du vil støtte os i dette arbejde. Vi har brug for input og lokale vinkler på vores byrådsarbejde. Derfor er det vigtigt med en stærk organisation i ryggen for alle os lokalpolitikere."

 

 
 
 
 
 

solceller i Vejen

Venstres medlemmer af Økonomiudvalget sagde tilbage i december nej tak til at igangsætte planlægningen af et nyt solcelleanlæg ved Tirslund sydøst for Holsted. Resten af udvalget var heldigvis af samme overbevisning. Venstre mener ikke, at solcelleparken på ca. 100 ha hører til i det bakkede landskab tæt på Tirslund Bjerg. Anlægget bliver simpelthen for synligt i landskabet og kan ikke skærmes bag beplantning. Det står klart efter utallige møder, henvendelser og endeligt en lang række høringssvar, som indgik i Økonomiudvalgets behandling i dag.


Venstre bakker fortsat op omkring målsætningen vedr. 650 ha solceller i Vejen Kommune. Men anlæggene skal placeres, hvor de fylder mindst i landskabet. Og det er altså ikke ved Tirslund. Planlægningen for solceller fortsætter, hvor der fortsat mangler at igangsætte planlægning for ca. 350 ha. Der er allerede igangsat planlægning for 2 større anlæg ved motorvejen vest for Holsted - hvor landskab er flat og hvor solcellerne dermed ikke forstyrrer nævneværdigt i landskabet.

 

 

ny indkøbsstrategi!

Tilbage i valgkampen i efteråret 2021 var kommunens indkøb et af de store emner. På dagens byrådsmøde godkendte et samlet byråd en ny indkøbsstrategi for Vejen Kommune. I den nye strategi er det blevet tydligere, at institutioner gerne må handle ind lokalt, hvis det eks. har et pædagogisk formål. Ligesom det er muligt at handle lokale sæsonafhængige varer.Der er også kommet mere fokus på den grønne omstilling i kommunens indkøb. Det handler bl.a. om, at vi skal købe flere bæredygtige fødevarer. Forhåbentligt betyder det, at vi ikke ser udenlandske grøntsager i vores indkøb, når vi kan købe gode lokale grøntsager med et mindre klimaaftryk. Morten Thorøe fortæller om den nye indkøbsstrategi, “Når nu indkøbsstrategi er godkendt, så skal vi have gang i et kommunikationsarbejde. Vores medarbejdere skal kende til mulighederne i den nye strategi, så vi også fremover giver medarbejderne mulighed for både at købe effektivt ind samt at handle lokalt, når det giver mening. Desuden skal vi have synliggjort mulighederne for vores lokale virksomheder i den nye strategi. Vi vil alle gerne støtte op om de lokale virksomheder, hvis de ellers kan og vil levere på kvalitet, service og pris.”

 

 

flere ungarbejdere på plejecentre!

Sidst i januar mødtes Venstres byrådsgruppe for at gennemgå og drøfte de mange dagsordenspunkter forud for en række udvalgsmøder. Et af dagsordenspunkterne på Udvalget for social og ældre handlede om at få flere ungarbejdere på plejecentrene. I Budget 2022-2025 blev der afsat midler til ansættelse af ungarbejdere på plejecentrene. Unge fritidsjobbere under 18 år. Dels for at berige det sociale liv på plejecentrene og dels for at åbne unges øjne for mulighederne for at uddanne sig indenfor og arbejde på ældre- og rehabiliteringsområdet. Der var enighed i Venstres byrådsgruppe om at bakke op om en opnormering af ordningen, det samme gjorde sig også gældende i Udvalget for social og ældre, hvor alle medlemmer godkendte opnormeringen. 


Område Vest fortæller i dagsordenspunktet, “at både beboere, ungarbejderne og øvrige medarbejderne er meget glade for tiltaget. Timerne lægges sidst på eftermiddagen. Meget gode oplevelser med mange smil, gåture, spil og samtaler samt ”holde i hånd-aktiviteter”. Generelt er tilbagemeldingerne positive.”

 

 

 

kommende arrangementer

Kommende arrangementer i LOF Kongeå - Mere information og tilmelding her.

 
 
 
Ønsker du at kontakte Venstre i Vejen kommune, kan du skrive til vejenvenstre@gmail.com

Venstre i Vejen kommune
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark