Glædelig pinse og tak for en festlig grundlovsdag. Hvis I ikke fik hørt min grundlovstale, kan I læse den her.
Venstre
Rasmus Hylleberg - folketingskandidat
placeholder

KÆRE %recipient.navn%

Glædelig pinse og tak for en festlig grundlovsdag til alle, der mødte frem på Dyrskuepladsen til hyggeligt fællesskab, lotteri og selvfølgelig de obligatoriske grundlovstaler. 

Og tak for opbakning til vores EU-kampagne, hvor det endelig lykkedes at afskaffe et forbehold efter 30 år. Jeg bringer glimt fra begge dele i nyhedsbrevet og deler min grundlovstale.

I år var jeg igen i godt taler-selskab med vores gruppeformand i byrådet og Roskildes viceborgmester Jette Tjørnelund, og så havde vi veloplagt besøg af en af vores markante folketingsmedlemmer Jan E. Jørgensen. 

Grundlovsdagen i år markerede også, at vi nu har mindre end ét år til næste folketingsvalg, så udover krigen i Ukraine, der for alvor har mindet os om værdien af frihed og demokrati, talte jeg om, hvorfor vi har brug for en ny regering med Venstre og Jakob Ellemann i spidsen. 

Det glæder jeg mig til at arbejde for sammen med jer frem til folketingsvalget - og jeg håber, at jeg får lov til at repræsentere Venstre og Roskilde på Christiansborg, når stemmerne er talt op! 

Husk at den bedste anbefaling til vælgerne er den personlige, og jeg håber, at du frem til valget vil være med til at anbefale mig til naboer, kolleger, venner og bekendte, som også ønsker en blå regering, men som har brug for et valgtip for at stemme personligt. Del og anbefal også gerne mit nyhedsbrev, som alle kan skrive sig op til på min hjemmeside rasmushylleberg.dk

Hvis du ikke fik hørt talerne forleden, kan du læse min grundlovshilsen her med ønsket om et godt valgår for Venstre Roskilde!

De bedste hilsner, 
Rasmus

stem ja-kampagnen

placeholder

Grundlovsdag kunne vi også fejre, at vi har afskaffet forsvarsforbeholdet, og Roskilde havde den højeste andel ja-stemmer på Sjælland. Det skyldtes næppe kun, at vi var meget synlige med plakater i bybilledet, torvedag, og at vi delte 4000 flyers ud i hele kommunen, men lad os glæde os over, at vi deler den positive EU-holdning med mange vælgere i kredsen. Venstres synlighed blev også bemærket af Roskilde Avis, der bragte en fin lille artikel i avisen 1. juni. Stor tak til alle, der hjalp med kampagnen!
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Glimt fra vores eu kampagne her i roskilde, hvor vi også nåede til både dyrskue og kirkedage. tak for opbakningen!

grundlovstalen 2022

placeholder

Dejligt at være samlet igen til at fejre vores grundlov og vores demokrati – i det flotte solskin skulle man tro, sommeren varslede fred og fordragelighed og lyse tider. Det gør det forhåbentlig lidt længere ude i horisonten, men for første gang i en generation har vi krig i Europa.

Krigen i Ukraine har netop rundet 100 dage (begyndt 24. februar), og i år står det nok mere klart for de fleste, end det plejer grundlovsdag, at vores frihed og demokrati er noget, vi skal værdsætte – og om nødvendigt betale og kæmpe for. Det sidste er nok ikke helt gået op for mange, hvad det egentlig kommer til at betyde de kommende år, når regningen skal betales.

I vores danske og europæiske verdensopfattelse har alt for mange længe lullet sig selv i søvn med den forståelse, at frihed, demokrati og et internationalt retssamfund kan indføres med gode intentioner, FN resolutioner og dialog-kaffe, og at den fredelige udvikling, vi har haft i Europa siden Anden Verdenskrig, kommer næsten af sig selv. Det gør den desværre ikke. Det er også derfor, vi i 30 år helt uforståeligt har stået uden for et forsvarssamarbejde i Europa. Heldigvis er det slut nu – hvilket Jakob Ellemann og Venstre har stor fortjeneste af, da det var Venstre, der krævede en folkeafstemning om forbeholdet. 

Den kinesiske leder Mao sagde for mange år siden, at ”politisk magt vokser ud af et geværløb”, og så længe vi har diktaturer rundt omkring i verden, der tænker og handler på den måde, er vi nødt til at indrette os efter det. 

Tyskland har reageret på Ruslands angrebskrig med stort format og løfter allerede fra næste år forsvarsbudgettet til 2 pct., sådan som alle vi europæere forlængst har forpligtet os til i NATO, men aldrig taget alvorligt. USA bruger allerede knap 4 pct. af deres husholdningsbudget på at sikre en mere fredelig verden og har gjort det siden Anden Verdenskrig. I Danmark har vi besluttet, at vi også påtager os et ansvar og løfter vores forsvarsbudget til 2 pct. – inden udgangen af 2033 (aftalen er indgået af S, SF, V, K & R). Det er efter min opfattelse et politisk svigt – 2023 havde været et mere rimeligt sigtepunkt.

Det er selvfølgelig bekvemt at lade andre betale for vores frihed, men dels er det alt for risikabelt; dels er det urimeligt, at vi som et af verdens rigeste lande ikke i højere grad vil bidrage til at opretholde de internationale spilleregler, der har skabt den verdensorden, som vores frihed og velfærd er helt afhængig af. 

placeholder

Danmarks internationale parti

Den amerikanske præsident Kennedy sagde tilbage ved sin indsættelse i 1961, da den Kolde Krig var tæt på at blive brandvarm, at USA skulle indstille sig på at ”betale enhver pris og bære enhver byrde” for at sikre ”friheden”. Det er store ord, og mindre kan måske endda gøre det for Danmark. Men ikke så lidt, som vi hidtil har været villige til at yde. Så klinger det en anelse for hult, når vi siger, at vi står last og brast med ukrainerne og med NATO. Det skal vi gøre bedre. 

Uanset hvordan det kommer til at gå med krigen i Ukraine – og forhåbentlig kan der findes en fredelig løsning i løbet af kort tid – skal vi danskere finde vores ben i en mere kompliceret, usikker og ofte også utryg verden. Der er opbrud i den verdensorden, vi har kendt siden afslutningen på Anden Verdenskrig. Det skaber selvsagt usikkerhed og frygt hos mange borgere (vælgere), og vi ser i mange vestlige, demokratiske samfund en splittelse i befolkningerne, hvor fløjene vinder frem ved at bilde vælgerne ind, at vi kan håndtere udfordringerne selv uden at være engageret i forpligtende, internationalt samarbejde. Det gælder særligt EU selvfølgelig. 

Den splittelse skal vi gerne undgå bliver dybere i Danmark, end den er i dag, og Venstre kan og skal spille en vigtig rolle som Danmarks internationale parti, sådan som vi historisk ofte har gjort med store profiler i spidsen - som Poul Hartling i 1970’erne, Uffe Ellemann i 1980erne og 1990erne og Anders Fogh i de seneste 20 år. Jakob Ellemann kan træde ind i en stolt tradition, hvis han kan navigere Venstre og Danmark sikkert ind i og gennem det globale farvand de kommende år.

Afskaffelsen af EU forsvarsforbeholdet er en god start, men langt fra nok. Danmark er som lille land helt afhængig af vores omverden. Uden fred, frihed og frihandel ingen velfærd. Men et stærkt og kompromisløst internationalt engagement er ikke det samme som udelt eller ukritisk begejstring for alt internationalt. Tværtimod.  

Vi skal insistere på nationale løsninger, hvor der ikke er brug for internationalt samarbejde. Barselsregler, SU og dagpengerettigheder til udlændinge er en europæisk blindgyde, for blot at nævne nogle få eksempler. Beslutninger skal stadig træffes så tæt på os borgere som muligt. Men vi skal også insistere på at være en del af et større, internationalt forpligtende samarbejde, også når det er svært. Det bliver en stor opgave at skabe en fælles retning og sikre bred opbakning fra danskerne, men med et tydeligt Venstre i spidsen, tror jeg, vi kan lykkes med den opgave.

placeholder

Kredsformand Torben andersen havde sammen med flere andre venstremedlemmer sørget for de flotte rammer. tak for indsatsen!

Pas på Danmark

Det internationale perspektiv fylder naturligt meget denne grundlovsdag, men dagen markerer også, at vi nu går ind i et valgår – og det kan vi heldigvis glæde os til i Venstre! 

Det har været en speciel valgperiode. I Venstre har vi mistet mange profiler og i en periode været vores egen værste fjende. Det er heldigvis slut, og vi går ind i valgåret i fin form. Vi har pæne meningsmålinger, vi er igen Danmarks største borgerlige parti i meningsmålingerne, sådan som det bør være, og efter nogle corona-år, hvor regeringen har ligget meget lunt i svinget, ser det ud til, at vi kan få et spændende valg – som forhåbentlig ender med en regering med Jakob Ellemann i spidsen. Det fortjener danskerne!

Valgperioden har jo også været speciel på grund af corona – og hele tre sager, hvor tilliden til vores politiske system er blevet svækket. Ulykkeligvis, for det er usundt for vores demokrati. Vi kan være uenige om politikken, men generelt har vi stor tillid til vores politiske system – og derfor er det giftigt for vores demokrati, når vi pludselig er uenige og uforsonlige i forhold til spillereglerne. Vi ser tendenserne meget voldsomt i udlandet – især USA og Frankrig i Europa – og alle os, der er engageret i den politiske debat, har et stort, fælles ansvar for at undgå, at vi bevæger os længere i den retning i Danmark. 

Det drejer sig selvfølgelig om mink-sagen, sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor også Claus Hjort er blevet anklaget for landsforræderi, og rigsretssagen mod Inger Støjberg (Instrukskommissionen/Barnebrudskommissionen). 

Folketinget er i FE-sagen blevet sat i en uhyre vanskelig position og har – efter min opfattelse korrekt – valgt ikke at ophæve Claus Hjorts politiske immunitet. Men den slags beslutninger er ikke enkle eller omkostningsfrie; de tærer på tilliden til vores politiske system.

Jeg vil ikke gå ind i mink- og FE-sagen her, selvom jeg kunne have lyst til det, men blot konstatere, at de for mig at se hver for sig burde være nok til at et samlet Folketing havde udtrykt mistillid til regeringen. Men sådan er det ikke gået.

Til gengæld får vi her i juni beretningen fra Mink-kommissionen, som forhåbentlig kan belyse hele processen grundigt, så det kan indgå i vælgernes dom over regeringen. Og forhåbentlig vil et folketingsflertal på et tidspunkt nedsætte en kommission til også at belyse FE-skandalen, som fremstår helt og aldeles uforståelig. Også her bør der efter min opfattelse placeres et politisk ansvar.

placeholder

Vælgerne har et klart valg

Hvis vi vender os mod det politiske, er der rigeligt at tage fat på, når vi ser frem mod valget og henover den kommende valgperiode – og endda længere ud end det. Det kommende tiår skal vi løfte den grønne omstilling, styrke vores forsvar og håndtere en stor vækst i de offentlige udgifter alene på grund af en ændret befolkningssammensætning. Dertil kommer alle de gode ideer til, hvordan vi i øvrigt kan forbedre og udbygge vores velfærdssamfund. Det regnestykke hænger ganske enkelt ikke sammen uden svære prioriteringer. Og uden en vilje til at samarbejde henover midten i dansk politik, får vi ikke skabt holdbare løsninger, der virker. 

Et bredt samarbejde har vi danskere og vores politikere i årtier været gode til på tværs af politiske uenigheder, og det er en af de ting, der har gjort Danmark til noget særligt. Vi er et lille land kun udrustet fra naturens hånd med muld, ånd og flid, men på det fundament har vi bygget et af verdens mest fantastiske samfund. Det har vi gjort gennem en ordentlig og respektfuld politisk samtale, ved at være kompromissøgende og løsningsorienterede. 

Det betyder ikke, at de politiske forskelle ikke skal stå klart. Det er forudsætningen for et levende demokrati, at vi kan være og er uenige om mange ting.

Helt afgørende for mig står de her år spørgsmålet om, hvordan vi møder hinanden som borgere. Om vi har tillid til, at vi kan træffe egne valg om stort og småt. Venstre er udsprunget af et livssyn, hvor vi tror på, at vi som mennesker og borgere skal have udstrakt frihed til at leve vores liv og tage ansvar for os selv og vores familier. At vi selvfølgelig er bedst til at træffe de beslutninger, som har betydning for vores liv hver især. Jeg vil ikke bestemme, hvad der er det rigtige for min nabo. 

Lige så selvfølgeligt det lyder, lige så presset er den holdning i vores velfærdssamfund. Mette Frederiksens regering vil nemlig gerne bestemme, hvad der er det rigtige for mine børn, for mig og for mine forældre.

Vi ser det på næsten alle velfærdsområder, hvor det frie valg indskrænkes, og konkurrencen fra private velfærdsløsninger til de offentlige tilbud bekæmpes. Men vi skal selv have lov at vælge vores daginstitution, skole, gymnasium, hospitaler og plejehjem i videst muligt omfang. Vi er forskellige, og derfor har vi forskellige behov og brug for forskellige løsninger. Det burde ikke være så svært.

Vi ser også trangen til at regulere vores liv på sundhedsområdet, hvor rammerne for det gode liv hele tiden indsnævres af velmenende eksperter og politikere, der vil bestemme, hvad det gode liv er for dig og mig.

Men vi vil og skal ikke styres fra vugge til krukke – det er desværre Socialdemokraternes DNA, når det er værst. Vi er først og fremmest frie borgere, som skal have plads til at vælge, hvordan vi ønsker at leve vores liv. Mette Frederiksen tilvalgte privatskolen til hendes egne børn - efter først at have kritiseret alle andre forældre for at gøre det samme. Det hænger ikke sammen, men har tilsyneladende ikke givet anledning til eftertanke og slet ikke et politisk kursskifte.

Mennesket før systemet er derfor en helt afgørende politisk kamp. Jeg er personligt overbevist om, at vi kun kan sikre opbakningen til vores høje skatter og fælles velfærdsløsninger, hvis vi i højere grad tilgodeser, at vi er forskellige. Ellers får vi i stigende grad en velstillet middelklasse, som går vores egne veje. Den udvikling håber jeg vi undgår, og derfor er valgfrihed i vores velfærd helt afgørende. Her kan danskerne træffe et klart valg næste gang vi skal til stemmeurnerne.

Hvonår kommer valget?

Hvornår kommer valget så? Det er sæson for de politiske kloge-åger med gætterier om, hvornår valget kommer, men det har mange års politisk engagement lært mig, at det ikke kan bruges til så meget. Valget kommer, når det kommer. Og vi skal være klar. 

Jeg glæder mig personligt til mit første folketingsvalg og håber, at jeg får lov at repræsentere Venstre og Roskilde i Folketinget. Det kan jeg ikke lykkes med alene – kun ved fælles hjælp og en holdindsats fra Venstre her i Roskilde, og jeg er glad for den store opbakning, jeg mærker, når jeg kommer rundt i vores partisammenhænge og Roskilde i øvrigt

Venstre har lavet en god og synlig STEM JA-kampagne, også her i Roskilde. Det gentager vi til folketingsvalget - og så håber jeg, at Roskildes vælgere vil være med til at sikre Roskilde og Venstre en klar og stærk liberal stemme på Christiansborg!

Jakob Ellemann skrev sidste år i sin Grundlovstale, at vi i Venstre skal vinde tre kampe: Et åbent Danmark, et rigt Danmark og et frit Danmark. 

Det er jeg fuldstændig enig i, og det er et stærkt afsæt for Venstre i det 21. århundrede – og i første omgang frem mod næste valg. Den kamp glæder jeg mig til at kaste mig over sammen med jer, når vi går her fra i dag. 

Tak for ordet og fortsat god Grundlovsdag til os alle sammen!

Rasmus Hylleberg, folketingskandidat i Roskilde-kredsen (V)

placeholder
Copyright © 2020 Rasmus Hylleberg - folketingskandidat.
Ønsker du at kontakte Rasmus Hylleberg - folketingskandidat, kan du skrive til rasmushy@roskilde.dk

Rasmus Hylleberg - folketingskandidat
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark