Venstre i Vejen kommune
 

stop putin - støt ukraine! 

 
 
 

Af Morten Thorøe: 


Jeg havde ved fredsdemonstrationen i Vejen den 11. Marts mulighed for at yde mit lille bidrag for at støtte Ukraine. Tak til alle fremmødte, de andre talere og arrangørerne. Herunder kan du læse et brudstykke af min tale, resten kan du finde på Facebook her.

"Mørket har sænket sig over Ukraine. Mørket har sænket sig over Europa. Men vi er samlet her i dag for at tænde et lys i mørket. Og for at skabe håb. For Ukraine. For Europa. Krigen påvirker mig dybt. Den påvirker os alle dybt. Vi er alle forfærdede over, hvad vi er vidner til i Ukraine. Chokerede over Putins umenneskelige og hensynsløse adfærd. Bekymrede over, hvad der mon kommer. Hvad er det for en fremtid, vi står overfor? Hvilken verden skal vores børn og børnebørn vokse i? Hørte krig på det europæiske kontinent ikke fortiden til? Putins tropper angriber og dræber i dette øjeblik ukrainske borgere og soldater. Vi oplever en fuldbyrdet krig mellem 2 europæiske lande, som ikke er set siden den 2. Verdenskrig. Putins angreb på Ukraine er fuldstændigt uhørt. Putin blæser på alt og alle! Vi er nødt til at yde modstand mod Putin og hjælpe Ukraine, hvor vi kan. Og her hjælper både stort og småt. Ingen handling er for lille. Ingen handling er for symbolsk. Vi kan alle gøre en forskel. Derfor er det også opløftende at opleve alt det, som sker her i Vejen Kommune for at støtte ukrainernes frihedskamp."

 
 

 

til valg om forsvarsforbeholdet

1. juni skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Venstre anbefaler, at vi afskaffer forbeholdet, så vi kan deltage på lige fod med vores europæiske naboer.


Syddansk Universitet har lavet en god forklaring på det DU skal tage stilling til den 1. Juni. Læs og se mere her.


Citater fra ovenstående link:


Hvad får Danmark ud af at droppe forsvarsforbeholdet?


Vi ville få plads ved bordet, når medlemslandene diskuterer sikkerheds- og forsvarspolitik, indflydelse på om, hvor og hvordan EU skal engagere sig som militær aktør i verden og mulighed for at deltage i EU’s militære operationer.

Vi vil også kunne påvirke udviklingen af Den Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik i fremtiden og få adgang til at deltage i og drage nytte af alle de nye initiativer, der vil styrke og harmonisere EU-landenes forsvarskapaciteter.


Her vil den største forskel være, at vi vil kunne blive medlem af Det Europæiske Forsvarsagentur, som fastlægger de overordnede prioriteter for, hvad Den Europæiske Forsvarsfond skal investere i.


Samtidig vil vi også kunne indgå i PESCO-samarbejdet, som gør det muligt for lande at investere i fælles projekter, som kan udvikle og styrke deres nationale forsvar. Som situationen er nu, lander vi mellem to stole i forhold til PESCO. Det er nemlig muligt for tredjelande som USA at indgå i PESCO-projekter med et eller flere af de andre EU-lande, men eftersom Danmark ikke kan karakteriseres som et tredjeland, gælder den ordning ikke for os.


Hvad får vi ud af at beholde forbeholdet?


Hvis man er fundamentalt imod brugen af militær magt eller er nervøs for, om den danske regering nu eller i fremtiden vil kunne finde på at forpligte Danmark til at deltage i nogle operationer, som man som vælger ikke bakker op om, vil det kunne anses som en fordel at bevare forsvarsforbeholdet.


Et andet argument kunne være, at EU ofte er blevet kritiseret for ikke at være en særlig effektiv eller strategisk militær aktør. Den mellemstatslige karakter af det europæiske sikkerheds- og forsvarssamarbejde - med 26 forskellige landes perspektiver og vetoret - har ofte ført til, at man enten kun kunne blive enige om den laveste fællesnævner eller var nødsaget til at indgå så mange kompromisser, at det i sidste ende resulterede i et ikke særligt sammenhængende mandat.


Tag stilling og brug din stemme den 1. Juni!

 

 

NY FORMAND i Kommuneforeningen!

Den 14. marts blev generalforsamlingen i kommuneforeningen for Venstre i Vejen Kommune afholdt og her var valg af ny formand bl.a. på dagsordenen. Afgående formand Jan Møller Pedersen fra Holsted gav stafetten videre til Arne Buchholt fra Hjerting. Stor tak for indsatsen de sidste 4 år til Jan!


Jan Møller Pedersen sluttede sin beretning af med følgende ord:


"Med denne beretning takker jeg af som formand igennem 4 år for Venstre i Vejen Kommune, og jeg vil gerne takke for samarbejdet med bestyrelsen, med vælgerforeningerne, med byrådsgruppen, med Kurt Jensen som regionsrådsmedlem, og vores folketingsmedlem Anni Matthiesen, samt med LOF og med VU og hvem jeg ellers har været i kontakt med som kommuneforeningsformand. Jeg havde håbet, at jeg også kunnet have været med til at sørge for, at vi fortsat havde en Venstre-borgmester i Vejen Kommune. Det lykkedes ikke, så der ligger en stor opgave for den nye formand og bestyrelse!"


Du kan læse hele beretningen her.


Om fremtiden for Venstre i Vejen Kommune af ny kommuneforeningsformand, Arne Buchholt, Hjerting:


"Jeg mener, vi i de kommende år skal udnytte tiden til at debattere politik og ideologi med hinanden, så vi sammen kan give Venstre i Vejen kommune ny energi og en stærkere platform til kommunevalget i 2025. Vores opbygning med lokale vælgerforeninger ser jeg som en styrke, da det giver bedre mulighed for at høre om, hvad der røre sig lokalt rundt i kommunen. Jeg ved godt det til tider kan være svært at finde nye medlemmer til bestyrelserne. Jeg tror, vi skal kigge på om organiseringen af bestyrelserne kan gøres anderledes. Der er jo mange, der gerne vil hjælpe med en bestemt opgave, men ikke synes de kan afse tid til at sidde i bestyrelsen de næste år frem." 


Du kan læse mere om Arne Buchholt og hans ambition for Venstre i Vejen Kommune her.

 

 

store tanker

Venstres byrådsgruppe var lørdag den 12. Marts samlet til en snak om politiske tanker, prioriteringer, budget og en masse andet. Efter en rundtur i Jels med byrådsmedlem Jørgen Lastein som lokal guide, blev eftermiddagen brugt i flotte rammer på planetariet. Valgprogrammet og ideer fra valgkampen blev vendt og diskuteret.
Gruppeformand Morten Thorøe fortæller: 


“Vi brænder alle i Venstres byrådsgruppe for at gøre en forskel. Der er masser af energi og ideer, som vi gerne vil have afprøvet. Vi arbejder for, at der skabes mere frihed og flere muligheder for borgerne i Vejen Kommune"

 

 

nyt klimaudvalg

I forbindelsen med konstitueringen af byrådet i efteråret blev det besluttet at nedsætte et klimaudvalg i Vejen Kommune. Klimaudvalget skal være med til at udvikle det handlingskatalog, som skal vise vejen for, hvordan Vejen Kommune skal indfri målsætningen om 70 pct. CO2 reduktion i 2030 og 100 pct. i 2050. I Venstre tror vi på, at Danmark har et kæmpe potentiale, når det kommer til den grønne omstilling. Hvis vi sikrer en klog og markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi ser virksomhederne som medspillere i stedet for modspillere, så er vi overbeviste om, at den grønne omstilling kan være århundredets erhvervsmulighed. Læs mere om Venstre´s klima- og energipolitik her.


For Venstre er Vagn Sørensen udpeget til en plads i klimaudvalget. Vagn fortæller:  


“Det er en kæmpe opgave, vi står over for, men hvis vi alle bidrager, kan vi nå rigtig langt.”

 

 

Kandidattræf - folketingsvalg

Folketingsmedlem Anni Matthiesen fortæller:

"Venstres folketingskandidater og kredsformænd var samlet i Hovedstaden den 23. April for at sætte retningen i den kommende valgkamp - og her deltog jeg naturligvis også sammen med min kredsformand Malene Kaisen Nielsen" 

 

 

sundhed på dagsordenen

Venstres to medlemmer af Udvalget for social og ældre Marion Mortensen og Anette Filtenborg deltog den 20. april i KLs årlige sundhedskonference, hvor overskriften var ‘Morgendagens investeringer i fremtidens sundhedsvæsen’. 


Anette Filtenborg fortæller:

 

“Der er særligt to ting som jeg tager med mig fra konferencen. Det ene var en opfordring til kommunerne om at turde eksperimentere med de tiltag, som vi sætter igang. Skal vi løse de kommende års udfordringer på sundhedsområdet, så skal vi turde gøre noget andet, end det vi gør idag. Også selv om vi kan komme til at lave fejl og derfor hele tiden skal tilpasse og justere. Den anden ting handler om, at sundhedsvæsenet helt overordnet skal blive bedre til at få borgerne til at føle sig trygge. Særligt i overgangene, som kan være når borgeren udskrives fra sygehuset.”

 

 

mennesket må altid komme før systemet

Af Folketingsmedlem Anni Matthiesen


"I det øjeblik Putins tropper tog de utilgivelige skridt henover den ukrainske grænse, blev vi klar over, at det ville sende rystelser gennem hele vores europæiske familie.

De rystelser mærker vi for alvor i disse uger, hvor vi byder tusindvis af ukrainske medborgere indenfor på vores arbejdsmarked, i vores børnehaver og på vores sygehuse. Og så alligevel ikke helt. For selv når man er flygtet fra krig og ødelæggelse, viser det sig, at systemet spænder ben for mennesket!


I øjeblikket har de mange ukrainske flygtninge udsigt til at vente helt op mod en måned på, at vores danske myndigheder får styr på det papirarbejde, der giver adgang til arbejdsmarkedet, børnepasning og lægehjælp. Det er nemlig kun fire steder i landet – Udlændingestyrelsens Borgerservice i Næstved, Odense, Århus og Aalborg – som kan udstede de nødvendige tilladelser. Ikke ét eneste sted her i det sønderjyske er det muligt. Det betyder, at alle flygtninge, der kommer her til området, skal til en af de byer – ligesom alle andre landet over. Derfor opstår der lige nu kæmpe flaskehalse, der fastholder os i en situation, hvor arbejdsmarkedet skriger efter hænder, mens de mange ukrainske flygtninge bare gerne vil trække i arbejdstøjet og forsørge sig selv. Det må de bare ikke, fordi systemet ikke kan følge med!


Derfor har vi fra Venstres side netop indkaldt udlændingeminister Mattias Tesfaye i hastesamråd – for regeringen hænger simpelthen i bremsen her. Samtidig må vi også bare erkende, at der lige nu ligger et kæmpe pres på alle landets kommuner. Ikke mindst her i Vejen. Listen over alt, hvad kommunen skal levere på meget kort tid, er ualmindelig lang. Derfor må vi også som minimum sikre, at systemet er klar til at løse deres del af opgaven!


I Venstre kæmper vi til enhver tid for mennesket frem for systemet!"

 

 

 

nyt fra liberalt oplysningsforbund (LOF)

LOF Sydvest og LOF Kolding-Vejen har fusioneret de 2 afdelinger og skiftet navn til LOF Kongeå. Knud Mønsted, Aksel Buchholt og Valdemar Rasmussen forsætter i den nye bestyrelse – Knud bliver næstformand. Lotte Højmark Tang bliver formand og den daglige leder bliver Troels Lorenzen, der var ansat som skoleleder i LOF Sydvest.


Troels Lorenzen fortæller:


"Vores mål er at øge aktiviteterne i hele Vejen kommune. Derfor har vi bl.a. dannet en udviklingsgruppe med Knud Mønsted i spidsen. Denne udviklingsgruppe skal stå for at undersøge mulighederne i kommunen; både for nye kurser, men også spændende arrangementer og debat. Dertil har vi også brug for medlemmerne i Venstres hjælp – hvor mangler der aktiviteter, som vi ville kunne udbyde? Kontakt derfor gerne Knud Mønsted på ekmonsted@gmail.com eller Troels Lorenzen på kongeaa@lof.dk hvis du har gode ideer eller kender en god underviser."

LOF Kongeå udbyder kurser, foredrag, debatter og oplevelser i hele vores område, som dækker Billund, Esbjerg, Kolding, Varde og Vejen kommuner og er en del af det landsdækkende LOF - Liberalt Oplysningsforbund - hvor hver afdeling er selvstændige foreninger.

 

 

kommende arrangementer

Open by Night, Vejen mød Venstre i Vejen Kommune ved Open by Night i Vejen den 29. April.

Historien om Vejen kommune ved Egon Fræhr et "Kultur, samvær og sandwich" arrangement den 18. maj 18-20, Skibelund Krat. Tilmelding her.


Fra spasser til eliterytter – et "Kultur, samvær og sandwich" arrangement i Toftager Gjerndrup den 25. maj 18-20. Tilmelding her


Besøg Hejrskov Mælk – en mælkeproducent med 2500 malkekøer ved Holsted den 1. juni 18-20. Tilmelding her.


Jernved Mejeri - rundvisning med smagning lidt uden for kommunegrænsen ved Jernved den 8. juni 19-20.30. Tilmelding her.

 
 
 
Ønsker du at kontakte Venstre i Vejen kommune, kan du skrive til vejenvenstre@gmail.com

Venstre i Vejen kommune
c/o Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30 Holte 2840 Danmark